http://www.astuntech.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

การจ่ายไฟ DC ระยะไกล

เทคนิคการจ่ายไฟ DC ให้กล้องสําหรับการเดินสายระยะไกลตั้งแต่500-900เมตร

POSTED ON  UPDATED ON 

การเดินสายกล้องวงจรปิดระยะไกล
ตั้งแต่500- 900ม.กลางวันภาพปกติ แต่กลางคืนภาพหาย
ถ้าจะใช้สายไฟและอุปกรณ์ราคาสูง คงไม่คุ้มค่าตอบแทน
ผมเลยแนะนำวิธีนี้ ซึ่งผมได้ลองทำมาแล้ว การใช้งานปีกว่าๆ
ลูกค้ายังบอกปกติดี ที่สำคัญอุปกรณ์ถูกมากคับ

การปล่อยไฟ DC ในระยะไกลจะทําให้สัญญาณดรอปลงตามความยาวของสาย ยิ่งสายไฟยาว ความต้านทานในสายยิ่งมากขึ้น ส่งผลให้แรงดันปลายสายดรอปลง วิธีแก้ง่ายๆ ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟต้นทางSupply 24V. แอมป์สูง (แนะนำ 12A. ขึ้นไป)
ต่อสาย Power line ปกติ แต่ก่อนจะจ่ายไฟเข้ากล้องฯ ให้ใช้ DC Converter 5-40V. to 12V. 3A.
(ตัวนึงไม่ถึงร้อย) มาดรอปไฟลงเป็น 12V. ซึ่งจะทำให้กล้องทำงานเสถียรกว่าการปล่อย12vdc

image

image

เหมาะสําหรับผู้ที่ใช้งานที่เดินไฟDCมากสําหรับวิธีนี้
ขอขอบคุณ ผู้ให้ข้อมูลจากการปฏิบัติใช้งานจริง
หจก.อำนาจเซ็นเตอร์ 99
0879271911
http://www.amnardcenter.com

Tags : เทคนิคการจ่ายไฟ DC ให้กล้องสําหรับการเดินสายระยะไกลตั้งแต่500-900เมตร

view
view